arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet

med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Ämnesområde
Barn- och ungdomspsykiatri

Beskrivning av ämnesområdet.
Ämnet barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är tvärvetenskapligt ämne och inrymmer såväl medicinska, psykologiska som samhälleliga aspekter på barns och ungdomars psykiska hälsa.

Tjänsten är placerad vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. Undervisning sker på både svenska och engelska.

Innehavaren av denna anställning förväntas delta i och utveckla undervisningen och forskningen i Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn. Arbetsuppgifterna innefattar även insamling och spridning av kunskap till professionella som möter barn utsatta för våld och andra övergrepp bland annat genom sammanställning av systematiska kunskapsöversikter samt samverkan med nationella och internationella aktörer. I arbetsuppgifterna ingår också arbete mot beslutsfattare och andra myndigheter och delta i nätverk, expertgrupper och svara på remisser inom kunskapsområdet.

Särskilt meriterande är docentur inom för uppdraget relevant ämnesområde, klinisk erfarenhet av barnpsykiatrisk traumavård, pedagogisk utbildning och erfarenhet (framför allt webkurser, digitalt lärande och nätpedagogik), samt tidigare erfarenhet av samverkan, myndighetsarbete, utvärdering och statliga utredningar.

Aktuella forskningsområden med anknytning till Barnafrid är främst trauma, självskadebeteende, flyktingbarn. Kompetens inom de områden där studier redan bedrivs är särskilt meriterande.

Kunskap om samverkan och tvärvetenskaplig kunskap och forskningserfarenhet inom område våld och andra övergrepp mot barn är också meriterande. Likaså specifik kunskap inom metoder som används vid stöd och behandling av barn utsatta för våld och andra övergrepp samt kännedom om och yrkeserfarenhet från verksamheter som möter barn utsatta för våld.

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen. 

Tillträde

Enligt överenskommelse 

Ersättning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Facklig kontakt
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.
Ansökningsförfarande Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 augusti 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 
Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Laura Korhonen, Professor

laura.korhonen@liu.se


Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se