arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i atmosfärsvetenskap inom planetvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Norra Sverige är en ledande europeisk rymdregion med flertalet aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. I direkt anslutning till Luleå tekniska universitet finns Institutet för rymdfysik (IRF) som fokuserar på rymdplasmaforskning och instrumentutveckling, och EISCAT Scientific Association med fokus på radarobservationer av olika fenomen i övre atmosfären och jonosfären. I Kiruna finns även Svenska rymdbolaget (SSC), med dess anläggning Esrange, som tillhandahåller tjänster och infrastruktur för tillträde till rymden. Institutionen för system- och rymdteknik söker en universitetslektor för att bidra till vår växande verksamhet. Befattningen är belägen vid avdelningen Rymdteknik i Kiruna. Rymdteknikavdelningen erbjuder ett antal utbildningsprogram på avancerad nivå. Avdelningen bedriver forskning inom atmosfärvetenskap och rymdtekniska system. Avdelningens forskare deltar för närvarande i flera planetuppdrag under ledning av NASA, ESA och JAXA. Forsknings- och utbildningsaktiviteter stöds av utmärkt infrastruktur såsom planetariskt islaboratorium och asteroidtekniklaboratoriet, med tillgång till teknikfokuserade anläggningar, inklusive laboratorierna i gruppen för rymdtekniska system.

Vi letar efter en mycket motiverad universitetslektor för att utöka vår nuvarande forsknings- och undervisningsaktiviteter inom planetvetenskap. Våra nuvarande forskningsintressen fokuserar på fysiska processer på ytor i solsystemet. Vi arbetar med regolit och is, i synnerhet deras fysiska egenskaper och interaktioner mellan ytan och atmosfären på solsystemets kroppar. Vår forskning har ett starkt experimentellt fokus med unika rymdsimuleringsanläggningar och investeringar i utveckling av små instrument för in-situ planetutforskning. Vi välkomnar sökande från relaterade områden med meritlista över publicerad forskning och framgångsrik historia av tilldelade forskningsbidrag som kan komplettera vår expertis och samtidigt skapa en akademisk karriär i sig. Vi välkomnar särskilt expertis inom planetarisk fjärranalys och numerisk modellering som tillämpas på ämnen som överlappar våra forskningsteman. Den framgångsrika sökanden kommer att samarbeta med forskare och personal vid Kiruna och Luleå samt internationella experter i Norden och därutöver.

Ämnesbeskrivning

Atmosfärsvetenskap omfattar forskning om jordens och andra planeters atmosfär genom modellering samt utveckling och användning av instrument för fjärranalys och in situ mätningar. Särskilt fokus är atmosfärens dynamiska, kemiska och fysikaliska processer såväl som bättre väder- och klimatprognoser.

Arbetsuppgifter
Anställning som universitetslektor inkluderar att ta en aktiv del i både utbildning och forskning. En universitetslektors uppgifter omfattar även att delta i doktorandstudier och i allmänhet bidra till att främja ämnet och avdelningen samt att delta i ansökningar om forskningsfinansiering och i publikationer.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder(i prioritetsordning):
• Förmåga att leverera och kommunicera forskningsresultat inom ovan nämnda ämnesområde, vilket framgår av en stark publikationslista
 • Uppvisad förmåga och skicklighet i tvärvetenskapligt forskningssamarbete och ledarskap
 • Påvisbar expertis inom fjärranalys eller numerisk modellering relaterad till planetvetenskap
 • Uppvisad förmåga och skicklighet för att attrahera extern forskningsfinansiering 
Den sökande skall kunna kommunicera och undervisa på engelska. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information

Befattningen är tillsvidareanställning på heltid (100%).

For further information, please contact: Head of Division Dr. Victoria Barabash, +46 (0)980 67532 victoria.barabash@ltu.se and Professor in Atmospheric Science Axel Hagermann, +46 (0)980-67583 axel.hagermann@ltu.se

Union representatives: SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se or OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 12 mars 2021
Referensnummer: 364-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat