arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i astronomi och astrofysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Forskningen vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen fördelade på tio avdelningar. Forskning i astronomi och astrofysik inom avdelningen för astronomi och rymdfysik utmärker sig genom att kombinera toppmodern instrumentering och observationer med avancerad modellering utifrån grundläggande fysikaliska principer. Avdelningen har en bred undervisningsverksamhet som omfattar populära astronomikurser för allmänheten, grundkurser i astronomi och astrofysik, högt specialiserade kurser vid forskningsfronten samt grundläggande kurser i fysik. Avdelningen är också starkt engagerad i verksamheter riktade mot allmänheten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Forskningen inom astronomi och astrofysik vid Uppsala universitet rör universum på alla skalor, långt borta och nära: avlägsna galaxer, vår egen Vintergata, Solen, olika typer av stjärnor och deras planeter och skalor ända ner till processer på atomär nivå. Mer specifikt forskar vi om solens och andra stjärnors atmosfärer och kemiska sammansättning, atomfysik i astrofysikaliska miljöer, karakterisering av exoplaneter och deras atmosfärer, stjärnor i sena utvecklingsstadier och deras vindar, galaktisk arkeologi, ljuskällor och storskalig struktur under den kosmisk gryningen och återjoniseringsepoken, SETI samt om aktiva stjärnor och deras magnetfält.

För att nå de vetenskapliga målen använder vi det breda internationella utbudet av mark- och rymdbaserade observationsanläggningar, såsom ALMA, ESO, Gaia, HST, JWST och TESS, och utför experiment vid acceleratorn DESIREE och vid FTS-spektrometern i Lund/Malmö för att studera atomära egenskaper och processer. Vi använder högpresterande beräkningsfaciliteter vid NAISS/UPPMAX för att modellera astrofysikaliska objekt, deras observerbara egenskaper och processer samt för att utföra avancerad analys av observationer. Avdelningen har varit starkt involverad i utvecklingen av instrumentet CRIRES+ vid VLT inklusive dess datareduceringspipeline och nu i exploateringen av de resulterande vetenskapliga observationerna. Avdelningen är fullvärdig medlem i 4MOST-konsortiet och involverad i flera av 4MOSTs surveyer. Vidare har avdelningen en ledande roll i underhållet av VALD-databasen, har varit involverad i VAMDC-projektet, bidrar till förberedelserna av Plato-satelliten och leder det medborgarvetenskapliga projektet Swedish Allsky Meteor Network. Forskare vid avdelningen är involverade i framtida projekt/instrument/uppdrag som ANDES vid ELT, Ariel, Euclid, SKA och Terra Hunting-experimentet.

Avdelningen söker kandidater till en universitetslektorstjänst i astronomi och astrofysik som ska stärka forskningsverksamheten inom ett eller flera av de ovan nämnda befintliga områdena, samt i allmänhet stärka/upprätthålla vår undervisnings- och handledningsverksamhet inom astronomi och astrofysik (se detaljerade bedömningskriterier nedan).

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.  Konkret förväntas innehavaren av anställningen undervisa i astronomi och astrofysikkurser på grundläggande och avancerad nivå, handleda studenter i astronomi och astrofysik på alla nivåer, samt kunna undervisa i grundläggande fysikkurser.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta ledarskap och administrativa roller inom avdelningen, inklusive att aktivt underhålla och utveckla arbetsmiljön på avdelningen.
- Bidra till och verka för utveckling av forskning, undervisning och samverkan inom astronomi och astrofysik, särskilt i Sverige.

Behörighetskrav


- Doktorsexamen inom astronomi, astrofysik, fysik eller något närbesläktat område.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Uppsala universitets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är heltid. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Paul Barklem, tel: +46 18 481 5981, e-post: mailto:paul.barklem@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2023, UFV-PA 2022/5125.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning