arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  4 januari

Om jobbet

Institutionen för datavetenskap söker en universitetslektor i artificiell intelligens med inriktning mot datahantering.

Sista ansökningsdag är 2021-01-04.

Arbetsbeskrivning

Åtkomst av data och integration av data är ett viktigt problem som uppstår i olika varianter i de flesta större företag, privata organisationer och offentliga förvaltningar. Det innebär många utmaningar när det gäller semantik, prestanda, användbarhet, integritet och förklaringsbarhet. Det kan hanteras genom att kombinera metoder och tekniker som utvecklats inom olika områden, allt från logikbaserad kunskapsrepresentation i artificiell intelligens, till databaser och den semantiska webben.

Arbetsuppgifterna innefattar grundforskning och tillämpad forskning som adresserar de många öppna problem som återstår inom området dataåtkomst och integration. Exempelvis är följande problemområden aktuella:

- Sömlös integrering av olika typer av datakällor (strukturerade, JSON, XML, RDF, grafbaserade, textuella)
- Hantering av olika specifika typer av data (temporala, geospatiala, numeriska)
- Utveckling av mer expressiva former för frågeställande, utnyttjande av semantik hos data, göra uppdateringar
- Hantera ofullständiga och inkonsistenta data

Arbetet innefattar även undervisning och handledning på samtliga nivåer. Det inbegriper också forskningsadministration (i synnerhet att planera och leda forskningsprojekt inklusive att göra nya ansökningar om forskningsmedel, samt förädling av forskningsresultat), samt kommunikation med intressegrupper och den breda allmänheten. Uppdrag av administrativ karaktär och ledningsuppdrag inom Umeå universitet kan också förekomma, liksom forskningsinformation.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera). Doktoranderna kommer att delta i den attraktiva nationella forskarskolan som drivs av WASP, som i nuläget omfattar cirka 250 doktorander.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap, artificiell intelligens eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen.

Det är ett krav att tydligt och obehindrat kunna kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Fullständig annons på umu.se

Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand graden av vetenskaplig skicklighet. Därnäst ska graden av pedagogisk skicklighet beaktas. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Därutöver skall graden av administrativ skicklighet, kommunikations- och samarbetsförmåga, samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet


Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:


- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen
- förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området

Övriga bedömningsgrunder


Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse

- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitetet
- förmåga att etablera samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer,
- förmåga att etablera samarbete med offentliga och privata samarbetsparter, allmänheten i stort och forskare från andra ämnen.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- OBS: Ifyllt Ansökningsformulär https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-2020.docx
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av särskilt åberopade vetenskapliga arbeten
- Kopior av särskilt åberopade pedagogiska arbeten
- Forskningsplan

Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-01-04. Tillträdesdatum 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning