arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arkeologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Ämnet och institutionen: Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution med ett fruktbart samarbete mellan de ingående disciplinerna.

Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria.  Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Institutionen ger fyra internationella masterprogram med viss samläsning av kurser. Arkeologi ingår som en naturlig del i vårt kandidatprogram och kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå. Ett trettiotal lärare, forskare och doktorander är verksamma inom ämnet. Vi söker nu en universitetslektor i arkeologi.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och forskning inom ämnet arkeologi. Innehavaren förväntas kunna undervisa på kandidatnivå på hela det skandinaviska områdets sociala och kulturella (för)historia från bondestenålder till medeltiden med utgångspunkt i arkeologiska, skriftliga, epigrafiska och ikonografiska källor. Till undervisning räknas pedagogisk planering, kursansvar, examination, kursadministration samt handledning av studenter.

Innehavarens främsta arbetsuppgift är att ansvara för de fältarkeologiska kurserna på grund- och avancerad nivå i Uppsala. Det ansvaret omfattar pedagogiskt utvecklingsarbete, kursplanering och undervisning, men också administrativ ledning som att skaffa nödvändiga tillstånd och stå i förbindelse med beslutsfattande myndigheter, samt löpande avge rapporter till dessa. Andra administrativa uppdrag, såsom studierektorsuppdrag, kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: 

- Doktorsexamen inom arkeologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Innehavaren förväntas kunna kommunicera med beslutsfattande svenska myndigheter från början av anställningen.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, samt dokumenterat god samarbetsförmåga.

Ytterligare information: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska rekryteringssystem och ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som universitetslektor, se https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och fakultetens https://regler.uu.se/dokument/?contentId=688930 till anställningsordningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Fast lön


Tillträde: HT 2022

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt Karl-Johan Lindholm, tel. 018-471 20 81, e-post prefekt@arkeologi.uu.se eller professor Neil Price, e-post neil.price@arkeologi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2021, UFV-PA 2021/3398.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022 Tillsvidareanställning