arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arbetsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 januari

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna är inriktade mot undervisning och forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet. I anställningen ingår undervisning i grundutbildningen främst på Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad. I anställningen ingår även handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå, medverkan i ämnes- och kursutveckling samt pedagogiskt utvecklingsarbete och egen forskning, kontakter och samverkan med det omgivande samhället samt administrativt arbete utöver kursadministration.

Undervisningen är förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå kan förekomma. Den som anställs som universitetslektor förväntas vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

Undervisningen i denna anställning bedrivs i huvudsak på svenska men mindre inslag på engelska kan förekomma.

 

Behörighet 
 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Behörig till anställning som universitetslektor i arbetsvetenskap är den som avlagt doktorsexamen i arbetsvetenskap eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Sökande som inte uppfyller kravet på högskolepedagogisk utbildning kan inledningsvis erbjudas tidsbegränsad anställning (1+1 år) tills behörighetskravet har uppfyllts. Därefter övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Svenska är ett särskilt krav för denna anställning då merparten av undervisningen inom denna anställning sker på svenska.

 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning.

Vid bedömningen av sökandes meriter kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den vetenskapliga skickligheten som granskningen av den pedagogiska skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt fästas vid den senaste tidens forskning samt förmåga att självständigt, och tillsammans med andra, initiera och bedriva forskning inom relevanta områden för denna anställning.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (kursansvar, föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grund- och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättrat kvalitet genom till exempel kursutveckling. Erfarenhet av undervisning och forskning inom arbetsmiljöområdet är särskilt meriterande.

Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid bedömning skall även förmåga till samarbete beaktas.

Tjänsten kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

 

Fullständig annons hittas på Göteborgs Universitets hemsida

 https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6〈=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=28679

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-03-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat