arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arbetsterapi

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper. 

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är arbetsterapi

Bakgrund

Ämnet arbetsterapi vid Örebro universitet är i en expansiv fas där utbildning, forskning och utveckling bedrivs. Arbetsterapeutprogrammet är ett av de största i Sverige med intag både höst och vår. Programmets innehåll och pedagogiska genomförande baseras på aktuell forskning i syfte att utrusta blivande arbetsterapeuter med en utbildning av högsta kvalité. Vi arbetar ständigt med utveckling av en stimulerande miljö och lägger stor vikt vid möjligheten att initiera och bedriva forskning med anknytning till lärosätets forskningsmiljöer.

Forskningen i arbetsterapi befinner sig i ett expansivt skede. En del av forskningen som bedrivs sker inom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Research Enabling an Active Life (REAL) vars forskningsfokus är förbättrade möjligheter till aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, t ex handlar projekten om arbetsterapi för personer med kognitiv funktionsnedsättning, äldres aktivitet och boende som om personer med dysmeli/armamputation

Vi söker nu en medarbetare som har starkt engagemang i ämnet arbetsterapi samt undervisning och forskning

Arbetsuppgifter
En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

 

 

Ansöker gör du på vår hemsida oru.se/ledigajobb. Där hittar du den fullständiga annonsen samt ytterligare information om vad vi vill att din ansökan innehåller.