arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arbetsterapi förenad med befattning som arbetsterapeut

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 november

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vi söker en person med gedigen kompetens inom både forskning och undervisning som kan utforma ett nytt utbildningsprogram i arbetsterapi vid Uppsala universitet.

Vi anser att det behövs och ser gärna en lärare med mångårig erfarenhet och en senior forskare med docentkompetens för att kunna säkra kvalitet i uppbyggnaden av vårt nya program.

Ämnesområde: Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap utvecklar kunskap om människans görande i vardagens aktiviteter, som i hemmet, skolan, på arbetet och fritiden, och hur delaktighet och engagemang i aktiviteter möjliggör hälsa och utveckling. Utgångspunkten är individens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med sin omgivning. Genom att förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga skapas möjligheter för individer att delta i aktiviteter som de vill eller behöver kunna utföra för att få en fungerande vardag.

Arbetsuppgifter: Att starta ett 3-årigt utbildningsprogram i arbetsterapi på kandidatnivå. Det innebär att utveckla ett nytt kandidatprogram i ämnet arbetsterapi med självständigt ansvar för tillhörande administrativa arbetsuppgifter och kontakter med relevanta myndigheter. Efter en uppbyggnadsfas av programmet ingår i arbetsuppgifterna även forskning samt undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt administration inom ämnesområdet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. I övrig ingår att delta i institutionens verksamhet samt följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Den kliniska tjänstgöringen är förlagd till verksamhetsområdet Rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset och är beräknad till 1/3 av arbetstiden. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva specialiserad och evidensbaserad vård, att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. För anställningen krävs legitimation som arbetsterapeut och dokumenterad klinisk skicklighet i ämnet arbetsterapi. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Det är meriterande om den sökande innehar docentkompetens.

Fullständig annons: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=303015

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt vid inst neurovetenskap, Finn Hallböök tel. 018-471 49 44 eller prodekan för grundutbildning på grund- och avancerad nivå Matts Olovsson tel. 018-611 50 31.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning