arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 februari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Inom ämnet antikens kultur och samhällsliv ryms undervisning om antikvetenskapens olika aspekter, från egeisk förhistoria till senantiken, baserat på en integrering av arkeologiskt och historiskt källmaterial.

Forskningsmässigt ligger tyngdpunkterna för närvarande inom studiet av samhällsförändring och komplexa byggda miljöer. Ämnet är dock intresserat av en bred bas inom forskningen som inkluderar den grekiska såväl som den romerska kultursfären.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Innehavaren förväntas kunna undervisa på grundnivå på hela den grekisk-romerska antikens sociala och kulturella (för)historia från bondestenålder till senantiken med utgångspunkt i arkeologiska, skriftliga, epigrafiska och ikonografiska källor. På avancerad nivå och forskarutbildningsnivå förväntas innehavaren besitta nationellt ledande expertis inom vissa aspekter av epokstudiet och dess källmaterial.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av uppsatser. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Förmåga att kunna undervisa på svenska(eller norska/danska) samt engelska från anställningens första dag är ett krav.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

- god nationell och internationell nivå som forskare,
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
undervisningsmetoder,
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande, i fallande ordning, är:

- doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande ämne
- erfarenhet av nätbaserad undervisning samt handledning av kandidat- och masteruppsatser
- erfarenhet av och/eller behörighet att handleda doktorander
- god samarbetsförmåga och förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare
- visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningen och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som skickas vidare för extern sakkunnigbedömning. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning