arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnet Teknisk psykologi

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Teknisk psykologi tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 200 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Teknisk psykologi ingår i avdelningen Människa och teknik. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram.

Inom ramen för tjänsten kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med frågor runt metoder för att förstå och främja det kognitiva åldrandet. Förutom undervisning inom ämnesområden som rör kognition så ingår det även i tjänsten att administrera och genomföra databasforskning samt att utveckla och designa psykometriska test som kan relateras till äldre människors vardagsfunktion.

Ämnesbeskrivning

Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid såväl design som användning av komplexa system och teknik.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i teknisk psykologi kommer du att utveckla, bedriva och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbetare och doktorander. Då avdelningen är i ett utvecklingsskede så kommer även arbetsuppgifter inbegripa utveckling av kontakter med andra ledande utbildningar, nationellt och internationellt, för samverkan inom ämnesområdet.

Arbetet inkluderar även att bedriva och medverka i forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, men även att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Inom ramen för den specifika tjänsten kommer arbetet att inkludera uppgifter som att analysera och göra bedömningar av kognitiv status, bedriva databasforskning samt utveckla psykometriska test för att mäta minne och kognitiva egenskaper. Även arbete med programmering, analys av data från teknologiska och datoriserade test är viktiga för tjänsten, liksom att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i lednings- och administrativa uppdrag.

I tjänsten ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete, följa ämnets internationella utveckling samt utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer inom åldrandeforskning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 • Tjänsten kommer att kräva förmåga till att utveckla och koordinera samarbete med olika aktörer och organisationer av relevans för äldreforskningen därför värderas sådan erfarenhet högt för anställningen.
 • Doktorsexamen i psykologi med inriktning mot kognition och åldrande.
 • Erfarenhet av rekrytering, datainsamling, kognitiv testning och forskningsverksamhet med inriktning mot åldrande och minnesträning.
 • Goda kunskaper om psykometrisk testning och bedömning av kognitiv status.
 • Kunskaper om att utveckla test som kan följa den datoriserade och tekniska utvecklingen.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Jessica K Ljungberg, jessica.k.ljungberg@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2394-2019
Sista ansökningsdag: 10 augusti 2019