arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnet Kvalitetsteknik och logistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Avdelningen för industriell ekonomi är en del av Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Avdelningen har ca 50 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och filosofisk fakultet. Avdelningen är organiserad i fem forskningsämnen, kvalitetsteknik, industriell logistik, redovisning och styrning, industriell marknadsföring samt entreprenörskap och innovation.

Kvalitetsteknik har idag 17 anställda. Vi ger såväl campusförlagda som internetbaserade kurser på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen på ämnet är inriktad mot organisationers arbete med att utveckla sin verksamhet med ett kund- och intressentfokus. Våra forsknings­projekt är bland annat inriktade mot utveckling av databaserade beslutsstöd, mot kvalitet i upphandling av service, organisationers hållbarhetsarbete och förbättring av underhållsinsatser. Vi har för närvarande projekt i samverkan med bland andra Trafikverket, Boliden, och Region Norrbotten.

Ämnet har idag en övervikt av män och vi ser gärna kvinnliga sökanden. Vid liknande meriter i övrigt ges företräde för underrepresenterat kön, det vill säga kvinnor.

Ämnesbeskrivning

Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår att genomföra utbildning på såväl akademisk grund- som avancerad nivå inom kvalitetstekniska områden. Den utlysta tjänsten innefattar undervisning inom områdena miljöledning (exempelvis miljörelaterade verktyg och system, livscykelanalyser) samt företag och organisationers hållbarhetsarbete (etik, hållbara värdekedjor, hållbarhetsrapportering etc.). Arbetet innefattar också undervisning inom traditionell kvalitetsteknik, dels organisatoriska och managementrelaterade aspekter på kvalitetsutveckling och dels kvalitetsteknikens metoder. I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete. Handledning av doktorander samt egen forskning kan också ingå. I tjänsten ingår normalt kontakter med industri och närings­liv, medverkan i industriinitierade och industrifinansierade forsknings- och uppdragsprojekt, samt att planera och genomföra uppdragsutbildningar, såväl internt som externt. Uni­versitets­lektorn förväntas delta i arbetet med att generera forskningsfinansiering och med­verka i internationella forskningsaktiviteter, samt bidra till internationella nätverk inom kvalitetsteknik. Till arbetsupp-gifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnes­området och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder


För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta ämnesföreträdare Bjarne Bergqvist, tel. 0920-492137, bjarne.bergqvist@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För fullständig platsannons se; www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska/ Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 30 september 2019
Referensnummer: 3185-2019