arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnet Industriell design

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Industriell design tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 200 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Industriell design ingår i avdelningen Människa och teknik. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram.

Ämnet Industriell design ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå som har fokus på att utveckla framtidens produkter, kommunikation, tjänster, miljöer och system med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Vi ser design som en transformerande verksamhet och disciplin, som med utgångspunkt från djupa insikter i utmaningar, situationer och brukare skapar upplevelser, artefakter och tjänster som är hållbara, etiska och inkluderande. Genom ett nyfiket, kreativt och kritisk förhållningssätt skapar vi förutsättningar och möter behov inom industri, samhälle och akademi. Vi genomför nu en storsatsning på ämnet Industriell design med syfte att stärka och vidareutveckla verksamheten och miljön för att möta nya krav inom forskning, innovation, undervisning och samverkan.

Till ämnet Industriell design söks en eller två universitetslektorer med arbetsuppgifter inom undervisning, forskning och administration. Vi söker dig som har goda kunskaper inom hållbar produkt- och tjänstedesign som kan undervisa inom produktutveckling, interaktionsdesign och service design, samt handleda examensarbeten och kursprojekt. Undervisningen kommer framför allt ske inom våra högskole- och civilingenjörsprogram i teknisk design, men även kurser i andra program kan bli aktuella. Forskningen som kommer ske inom ramen för tjänsten ska fokuseras på hållbar produktdesign, produktupplevelse och interaktion, och ska ske i samklang och i nära relation till undervisning och samhälle.

Ämnesbeskrivning

Industriell design omfattar teorier och metoder för design av produkter, tjänster, kommunikation och miljöer med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. 

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor kommer du att vara engagerad i ämnets grundutbildning och forskning. Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra kurser inom Industriell design. Undervisningen innefattar kurser på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av kandidat- och masteruppsatser. Som universitetslektor förväntas du undervisa i stora klasser såväl som i mindre grupper på både svenska och engelska. Du förväntas även aktivt delta i forskning inom Industriell design, följa ämnets internationella utveckling samt handleda doktorander. Vidare förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete samt delta i arbetet med att söka externa forskningsmedel.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • visat pedagogisk skicklighet.
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet samt administrativ skicklighet.
 • Förmåga att söka, tilldelas och genomföra externt finansierade forskningsprojekt.
Den sökande ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna undervisa på svenska och engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling. Sökanden ska beskriva sina preliminära idéer och intressen kring forskningen, hur den kan genomföras och bidra till undervisning och samverkan.

De flesta medarbetarna vid ämnet Industriell design är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Anders Warell, telefon 072-224 0123, e-post anders.warell@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2118-2019
Sista ansökningsdag: 31 juli 2019