arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktningar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag. De ska användas till att stimulera fakulteten forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en tillsvidareanställning på heltid som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik i vilken det de två första åren ingår forskning till 50 %. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik.

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot det ämnesområde som den mest kvalificerade sökande har, dvs. mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på forskning och undervisning inom ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik knuten till forskningsmiljön Fenomenografi, variationsteori och learning study. Under de två första åren arbetar man med ett förstärkt forskningsuppdrag på 50 % där vidareutveckling av forskningsmiljön är en väsentlig del. I forskningsmiljön fokuseras frågor om lärande och undervisning i förskola, skola och högskola i relation till specifika innehåll. Miljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning om lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling variationsteori. Ett viktigt exempel på forskning inom miljön är studier av undervisning som genomförs tillsammans med lärare. Den sökande ska ha dokumenterad kompetens i relation till forskningsmiljöns kunskapsområde samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av miljön.

Undervisningsuppdraget gäller framförallt lärarutbildning och ämnesdidaktiska kurser inom ramen för dessa program men också kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. En viktig tematik med koppling till forskningsmiljön är ’undervisning’ som ett ämnesdidaktiskt innehåll. Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning.

 

Ansökan

Du söker anställning via Göteborgs universitets rekryteringsportal. www.gu.se/ledigaanstallningar, genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-27

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat