arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag. De ska användas till att stimulera fakultetens forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram. 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. 

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en eller flera tillsvidareanställningar på heltid som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot teknik

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot teknik.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad framförallt mot undervisning inom lärarutbildning, särskilt kurser i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. För den aktuella anställningen i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik, ser vi med fördel kandidater som också har fysikdidaktiska kunskaper. Undervisningsuppdrag inom verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsvetenskaplig kärna och examensarbete ingår. Dessutom kan undervisning inom andra program som institutionen ansvarar för eller medverkar i förekomma liksom på avancerad nivå och forskarnivå. Uppdrag som kursledare är en del av arbetsuppgifterna. I anställningen ingår också forskning där vidareutveckling av någon av institutionens tre forskningsmiljöer är en väsentlig del. Inom ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik är forskning avseende relationen undervisning och lärande; lärares ämnesdidaktiska kompetens; samt bedömning särskilt framträdande. Forskningsinriktningen är praktiknära.

Behörighet

Behörighet för anställningen som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har: 
-  avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan
   yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och
   de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
-  visat pedagogisk skicklighet

 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 samt avdelningschef Mats Hagman, mats.hagman@ped.gu.se, tel: 031-786 2271.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen Stackelius, ewa.steen@gu.se, 031-786 2202. 

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat