arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot so-ämnen

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag. De ska användas till att stimulera fakultetens forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en tillsvidareanställning på heltid som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen i vilken det de två första åren ingår forskning till 50 %. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på forskning och undervisning inom de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Vid institutionen är religionsdidaktik ett starkt forskningsområde, med etik, livsförståelse och hållbarhet, som centrala fokuseringar. Vi ser gärna att den sökande bidrar till att stärka våra möjligheter till religionsdidaktisk kunskapsutveckling och självständigt kan ta sig an religionsdidaktiska forskningsuppdrag, även om erfarenhet av annan SO-didaktisk forskning, så som geografi-, historie-, och samhällskunskapsdidaktik, också är av intresse. I utvecklingen av det SO-didaktiska området är ett gemensamt intresse för frågor om hållbarhet centralt, vilket också är väsentligt på institutionen som helhet. Till anställningen hör att man under de två första åren arbetar med ett förstärkt forskningsuppdrag på 50 % där vidareutveckling av någon av institutionens tre forskningsmiljöer är en väsentlig del. Undervisningen gäller främst lärarutbildning, dvs. SO-didaktiska kurser inom ramen för dessa program men också kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå kan också förekomma.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning.

Kontaktuppgifter för anställningen


 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 samt avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se, tel: 031-786 2234. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen Stackelius, ewa.steen@gu.se, tel: 031-786 2202.

 

Ansökan

Du söker anställning via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se/ledigaanstallningar, genom att klicka på knappen ”Ansök”.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-27 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat