arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot ma/nv/teknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik.

Arbetet består främst av forskning och undervisning. Under de 3 första åren ingår minst 25% forskning resp. minst 25% undervisning. Ansök senast 2022-08-21.

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både utbildning, forskarutbildning och forskning. Utbildningen ligger framför allt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, samt utbildningsvetenskaplig kärna. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik samt pedagogiskt arbete, och det finns en aktiv seminariekultur. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av https://www.umu.se/lararhogskolan/

https://umu.varbi.com/center/tool/position/514441/edit/tab:2/länk: https:/www.umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/som arbetsplats kännetecknas av inkludering och samarbete. Vi erbjuder en trevlig miljö med härliga kollegor i ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som arbetar här tycker att det är viktigt med en god sammanhållning och vill arbeta för en bra arbetsmiljö. https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Arbetsuppgifter

Anställningen är tillsvidare och på heltid, och under de tre första åren omfattar den minst 25% undervisning och minst 25% forskning. Därtill tillkommer kompetensutvecklingstid enligt lokalt avtal samt institutionsarbete efter överenskommelse. Övrig tid fylls med undervisning, egenfinansierad forskning eller andra för universitetslektorer förekommande arbetsuppgifter på institutionen, som till exempel olika uppdrag, handledning av doktorander eller utvecklingsarbete. Undervisningen ligger framför allt på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik, men innefattar också utbildningsvetenskaplig kärna. Undervisningen genomförs i samarbete med andra lärare på institutionen. Forskningen är ämnesdidaktisk med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik, och bedrivs både självständigt och i samverkan med institutionens övriga forskare. Forskningsarbetet inkluderar såväl arbete med specifika forskningsprojekt som arbete med forskningsansökningar. Under de tre första åren består arbetet av minst 25% forskning. Dessa 25% finansieras och planeras enligt överenskommelse mellan institutionen och den anställde.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen; den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda personal och verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För beskrivning av bedömningsgrunder se fullständig annons på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övrigt

Anställningen är tillsvidare och på heltid, med stationering i Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-21.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning