arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inrikt mot hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag. De ska användas till att stimulera fakultetens forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en tillsvidareanställning på heltid som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling i vilken det de två första åren ingår forskning till 50 %. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på forskning och undervisning inom ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling. Under de två första åren arbetar man med ett förstärkt forskningsuppdrag på 50 % där vidareutveckling av någon av institutionens tre forskningsmiljöer är en väsentlig del. Inom ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling studeras pedagogiska och didaktiska dimensioner relaterade till människors och andra arters existerande och förändrade livsvillkor, liksom verksamheter som syftar till att utveckla och sprida kunskaper att hantera komplexa globala och lokala utmaningar med avseende på hållbar utveckling. Undervisningen gäller framförallt lärarutbildning där kunskap om hållbar utveckling är central men också kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Undervisning inom masterprogrammet ”Utbildning och hållbar utveckling” blir också central.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens 
  eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
  anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273 och Mats Hagman, mats.hagman@ped.gu.se, tel: 0312-786 2271. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Ewa Steen Stackelius, ewa.steen@gu.se, tel: 031-786 2202.

Ansökan

Du söker anställning via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se/ledigaanstallningar, genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-27 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat