arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i allmän språkvetenskap med inr mot språkdokumentation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2021-04-15.

Arbetsuppgifter

Arbetet inom tjänsten består av undervisning (f n 70 %) och forskning och kompetensutveckling (f n 30 %). Undervisningen omfattar undervisning på grundnivå, avancerad nivå och (vid behov) på forskarnivå inom allmän språkvetenskap. Undervisning sker på både svenska och engelska och inkluderar examination, handledning och granskning av uppsatser, kursutveckling samt administrativa uppgifter. Institutionen har ett starkt behov av att förstärka kompetensen inom ledning och administration. Därför är det viktigt att den sökande har dokumenterad erfarenhet av att ha lett och administrerat utbildning på högskolenivå (t ex som studierektor eller motsvarande ledningsuppdrag). Innehavaren förväntas också inom ramen för anställningen bedriva forskning, initiera och leda forskningsprojekt, bidra till extern finansiering av forskning vid institutionen samt till vidareutveckling av ämnet. Vidare skall lektorns verksamhet inriktas mot internationella vetenskapliga publikationer och främja institutionens internationella profilering inom språkdokumentation.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i allmän språkvetenskap profilerat mot språkdokumentation är den som visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i allmän språkvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Förmåga och beredskap att undervisa på både svenska och engelska är ett krav vid tillsättningen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid pedagogisk, vetenskaplig och administrativ skicklighet.
 
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogiskt kvalitetsarbete inom ett brett utbud av kurser på grund- och avancerad nivå, samt av framgångsrik handledning av examensarbeten. Erfarenhet av undervisning, handledning och examination inom utbildning på̊ forskarnivå̊ är meriterande.
 
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av språkdokumentation i fält i enlighet med moderna internationella standarder; dokumenterad förmåga att initiera och genomföra internationella samarbeten inom språkdokumentation; forskning som visar på stor medvetenhet om frågor rörande språkdokumentation; och att framgångsrikt ha utformat ansökningar och erhållit forskningsprojekt från externa finansiärer. Den vetenskapliga skickligheten skall visas med internationella publikationer, framträdande vid internationella konferenser.
 
Vid bedömning av den administrativa skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet som studierektor eller motsvarande ledningserfarenhet; samt förmåga och beredskap att åta sig administrativa uppdrag inom institutionen. 
 
Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska, den vetenskapliga som den administrativa verksamheten. Vidare ska sökande visa på dokumenterad god samarbetsförmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället, nationellt och internationellt, samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mattias Heldner, tfn 08-16 1988, mattias.heldner@ling.su.se eller av professor Maria Koptjevskaja Tamm, tfn 08-16 26 20, tamm@ling.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat