arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i akutsjukvård

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk tjänstgöring och administration inom ämnesområdet akutsjukvård. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Detta omfattar bl.a. a att vara blockansvarig i akutsjukvårdsblocket på termin 5 samt kursansvarig för akutsjukvård II på termin 11 på läkarprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den kliniska delen av anställningen förläggs till verksamhetsområdet akutsjukvård och internmedicin vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna befattning krävs även läkarlegitimation samt specialistkompetens inom akutsjukvård.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kan den sökande komma att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid relevanta forskningsmeriter främst inom akutsjukvård och/eller internmedicin. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Ansökningsförfarande: Ansökan bör vara skriven på engelska och skall innefatta följande handlingar:

- Merit- och tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, klinisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
- Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 20 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
- Upp till 20 utvalda vetenskapliga arbeten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-02-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2024-01-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christer Jansson, 018 - 6114115, christer.janson@medsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 8 december, 2021, UFV-PA 2021/4301.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 220201 Visstidsanställning