arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i statsvetenskap

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  1 april

Om jobbet

Anställningen är placerad på avdelningen för ekonomi och statsvetenskap vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik. I avdelningen ingår ämnena: statsvetenskap, nationalekonomi samt redovisning och ekonomistyrning. Avdelningen ansvarar för det statsvetenskapliga kandidatprogrammet samt bistår med resurser till högskolans olika lärar- och ekonomiprogram.

Avdelningens ambition är att medarbetarnas olika profiler ska komplettera varandra och tillsammans utgöra en bredd. På ämnet finns idag ett intresse för frågor kopplade till ett statsvetenskapligt perspektiv på medborgarskap och utanförskap, jämställdhet och maskulinitet, säkerhet och trygghet samt urban politik och samhällsplanering. Vi ser gärna att du har ett intresse för frågor som kopplar till en hållbar samhällsutveckling.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom juni 2020
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-04-01
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), avdelningen för ekonomi och statsvetenskap

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som älskar att undervisa och vill vara delaktig i arbetet med att utveckla den statsvetenskapliga forsknings- och undervisningsmiljön på MDH. Hos oss på MDH finns det dessutom stora möjligheter att arbeta över discipliner för att driva fram kvalitet och nyskapande inom forskning, utbildning och samverkan med övriga samhället.

I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till undervisning: planera och utföra föreläsningar, examinationer, workshops och seminarier samt att handleda uppsatser och inneha kursansvar.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Vi söker dig som har en god kompetens i utbildning och forskning inom ämnet statsvetenskap. Förutom kraven som nämns ovan, kräver tjänsten att du har:
 • Innehaft kursansvar och har bedrivit kursutveckling
 • Erfarenhet av att undervisa på engelska och svenska
 • Dokumenterad erfarenhet av att handleda uppsatser
I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vi kommer även beakta följande i bedömningen av de sökande:
 • Pedagogisk skicklighet
 • Administrativa förmåga
 • Erfarenhet av kursansvar och kursutveckling
 • Erfarenhet av programsamordning
 • Samverkan med omgivande samhälle
 • Förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
 • Forskningsinriktningens relevans för ämnet
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande är sökta och beviljade forskningsanslag i konkurrens.

Meriterande är kunskap om och intresse av att utveckla statsvetenskaplig utbildning och intresse för frågor som rör pedagogik och didaktik i undervisning och examinationer, digitalisering och internationalisering samt stärkt koppling mellan forskning och undervisning.

Meriterande är inplacering som meriterad eller excellent lärare i den pedagogiska meriteringsstegen.

Meriterande är metodkompetens inom både kvantitativ och kvalitativ ansats.

Meriterande är även dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället för att sprida, inhämta och implementera kunskap i forskning och olika typer utvecklingsarbete.

Läs mer och ansök på: https://www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb

 

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.