arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Statsvetenskap

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Universitetsrektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  25 mars

Om jobbet

Anställningen är placerad på avdelningen för ekonomi och statsvetenskap vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik. I avdelningen ingår ämnena: statsvetenskap, nationalekonomi samt redovisning och ekonomistyrning. Avdelningen ansvarar för det statsvetenskapliga kandidatprogrammet samt bistår med resurser till högskolans olika lärar- och ekonomiprogram.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning, med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-03-25
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), avdelningen för ekonomi och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som älskar att undervisa och vill vara delaktig i arbetet med att utveckla den statsvetenskapliga forsknings- och undervisningsmiljön på MDH. Hos oss på MDH finns det dessutom stora möjligheter att arbeta över discipliner för att driva fram kvalitet och nyskapande inom forskning, utbildning och samverkan med övriga samhället.

I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till undervisning: planera och utföra föreläsningar, examinationer, workshops och seminarier samt att handleda uppsatser och inneha kursansvar.

Under våren 2019 examineras den första kullen kandidater på det nya statsvetenskapliga programmet. Avdelningen kommer utvärdera programmet och du kommer ges stora möjligheter att tillsammans med avdelningschef och övriga kollegor bidra till program- och kursutveckling inför kommande programstarter. Under 2019/2020 kommer vi inrätta flera nya kurser varav några kommer bedrivas på engelska och på distans.

På den samverkande högskolan har du stor möjlighet att bidra till fortsatt utveckling av akademins, avdelningens och ämnets samarbete med lokala, regional och statliga myndigheter samt näringsliv och föreningsliv.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Vi söker dig som har en god kompetens i utbildning och forskning inom ämnet statsvetenskap. Förutom kraven som nämns ovan, kräver tjänsten att du har:
 • innehaft kursansvar och har bedrivit kursutveckling
 • erfarenhet av att undervisa på engelska och svenska
 • dokumenterad erfarenhet av att handleda uppsatser
I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vi kommer även beakta följande i bedömningen av de sökande:
 • Pedagogisk skicklighet
 • Administrativa förmåga
 • Erfarenhet av kursansvar och kursutveckling
 • Erfarenhet av programsamordning
 • Samverkan med omgivande samhälle
 • Förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
 • Forskningsinriktningens relevans för ämnet
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Läs mer på https://www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb

 

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2019/0077
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.