arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i statsvetenskap

 • Ort

  Västerås

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2018-01-02
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Anställningen är placerad på avdelningen för ekonomi och statsvetenskap vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST). Inom EST bedrivs utbildning i Eskilstuna och Västerås, samt forskning i samhällsvetenskap och forskarutbildningsämnen som industriell ekonomi och organisation, och miljö- och energiteknik.

I avdelningen för ekonomi och statsvetenskap ingår ämnena statsvetenskap, nationalekonomi samt redovisning och ekonomistyrning. Avdelningen ansvarar för och driver det statsvetenskapliga programmet samt bistår med resurser till högskolans olika lärar- och ekonomiprogram.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser att planera och utföra föreläsningar, examinationer och seminarier på grundläggande nivå på det statsvetenskapliga kandidatprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, uppsatshandledning, administration samt ev. programsamordning. I arbetsuppgifterna ingår vidare att bidra till utvecklingen av forskningsbaserad akademisk undervisning.

Under våren 2019 kommer den första kullen av kandidater att examineras på det nya statsvetenskapliga programmet. I tjänsten ingår ett särskilt uppdrag att bistå avdelningschefen i uppföljning av programmet. Du kommer även ingå i den arbetsgrupp som medverkar i planering och genomförandet av studenteventet ”Statsvetardagen”.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten betonas en bred erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, undervisning och handledning på olika nivåer inom statsvetenskap, samt kursansvarsadministrativ erfarenhet.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

 • Erfarenhet av strategiskt utvecklings-och kvalitetsarbete
 • Administrativ skicklighet
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
 • Prestigelös, lösningsorienterad och ett öppet sinnelag

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2018/2672
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Anna Johansson, Avdelningschef

anna.johansson@mdh.se


Michaël Le Duc, Facklig representant SACO

021-10 14 02


Susanne Meijer, Facklig representant OFR

021-10 14 89