arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  25 juni

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning, ev provanställning 6 mån.
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-06-25
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

För att läsa annonsen i sin helhet gå till MDH.se

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas åta sig forskning och undervisning, utveckla och genomföra kurser på såväl grund- som avancerad nivå, samt handleda studenter på olika nivåer. Den sökande förväntas även att bidra med utvecklingen av ämnena marknadsföring och strategi samt ta ett aktivt ansvar att främja både forskning och utbildning vid avdelningen. Med tanke på att avdelningen är involverad i två EPAS-ackrediterade program med fokus på internationell affärsverksamhet och internationell marknadsföring är det en fördel om den sökande har erfarenhet av undervisning och forskning som inkluderar ett globalt perspektiv.

För att läsa annonsen i sin helhet gå till MDH.se

Behörighetskrav

 • Kvalifikationskraven för utnämning till lektor är både dokumenterade pedagogiska färdigheter och även en doktorsexamen i företagsekonomi eller liknande ämne (t.ex. industriell ekonomi och organisation).
 • För att bli kvalificerad för utnämning som lektor måste den sökande ha visat de akademiska färdigheter och undervisningsförmåga som krävs för utnämningen.
 • Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska gälla planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Undervisningsskicklighet ska vara väl dokumenterad på ett sådant sätt att deras kvalitet också kan bedömas.
 • Samarbete med näringslivet och forskningsinstitutioner anses meriterande. Den sökande uppmanas att visa förmågan att uppnå forskningsresultat genom samarbete i gemensamma projekt till nytta för den akademiska världen och näringslivet/den offentliga sektorn/samhället i allmänhet och genom förmågan att sprida forskning till praktiker och beslutsfattare.
 • Den sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.
I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

 • Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För bedömningen kommer en bibliometrisk analys av forskningsresultat att genomföras med t.ex. ISI Web of Science. Som bedömningsgrund tillkommer erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.
 • Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
 • Sökande som inte talar svenska vid ansökningstidpunkten ska inom tre år vara beredda att åta sig uppdrag som kräver förtrogenhet av det svenska språket.
 • Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför organisationen.

Meriterande

 • Erfarenhet av att bedriva forskning i samarbete både inom akademin och externt med partners i den privata och offentliga sektorn betraktas som en merit, tillsammans med uppvisande av publikationer i internationella topprankade tidskrifter och förmågan att presentera och informera om forskningsresultat.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1430
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat