arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap med inriktning nätverk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  19 september

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning, med ev provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-09-19
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

Akademin för innovation, design och teknik (IDT) utlyser en anställning som universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot nätverk, med placering vid avdelningen Networked and Embedded Systems (NES), underavdelning NetCenter. Vid IDT bedriver NetCenter undervisning på grundläggande nivå med fokus på nätverk. Akademin behöver stärka sin verksamhet inom ämnet nätverk, varför ett lektorat inom detta område utlyses. Fördelningen mellan forskning och undervisning i den utlysta anställningen beror på det finansiella läget och behovet, normalfallet är 50 % forskning och 50 % undervisning.

Den forskning och undervisning som ska bedrivas kommer att behandla metoder och verktyg för datakommunikation i inbyggda system med fokus på molntjänster och Internet of Things (IoT). Forskningen som bedrivs vid IDT inom detta område fokuserar huvudsakligen på tillförlitlighetsaspekter i industriella miljöer. Forskningen är tillämpad och industrinära och vi söker därför en medarbetare med kompetens och intresse för tillämpad och industrinära forskning i samarbete med externa parter. Den forskning som kan ingå i anställningen är helt finansierad av externa forskningsprojekt, och en viktig arbetsuppgift för universitetslektorn är därför att söka forskningsanslag från externa finansiärer för att finansiera sin egen forskning.

Undervisningen kommer att bedrivas inom ramen för nätverksutbildningarna vid akademin. Nätverksutbildningarna är på grundläggande nivå, varför svenska är huvudspråket för utbildningarna.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
 • Senaste kommunikationsteknologi inom Industri 4.0
 • Nätverks- och datakommunikation och inbyggda system
 • Distansutbildningar
 • Cisco Networking Academy
 • Realtidskommunikation.
Viktigt är även erfarenhet av kursutveckling och utveckling av utbildningsprogram inom högskolan. Vidare är viktigt för anställningen erfarenhet av handledning på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

Personalsektionen
Ref.nr: 2019/2131
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.