arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  16 juli

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-07-16
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

Akademin för innovation, design och teknik söker en universitetslektor i artificiell intelligens (AI) med inriktning mot industriella tillämpningar.

Tjänsten omfattar undervisning i programmering och AI. Undervisningen omfattar även handledning, examinering och kursutveckling på alla nivåer.

Utöver undervisning förväntas du, när utrymme ges, forska inom ditt område och införliva detta i din undervisning.

Du förväntas även tillföra din expertis till forskningsprojekt inom andra forskningsområden inom akademin, om det finns specifika forskningsanslag för detta, för att bredda ditt forskningsområde och för att hjälpa till med att bedriva forskning som håller hög kvalitet.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Den sökande ska ha en utbildning inom datavetenskap med en forskningsinriktning inom AI, specifikt naturinspirerade metoder, med erfarenhet av industriella tillämpningar.

Vidare krävs dokumenterat omfattande erfarenhet av kursansvar och kursutveckling inom AI med god studentvärdering.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Då Mälardalens Högskola strävar efter hög kvalitet och detta huvudsakligen är en undervisande tjänst kommer stor vikt läggas vid pedagogisk skicklighet och kvalitet och genomförande av kurser.

Tjänsten kräver god kommunikationsförmåga, såväl muntligt som skriftligt, på både svenska och engelska. Kandidater som inte är flytande i svenska förväntas aktivt anstränga sig för att uppnå detta.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Följande kvalifikationer anses vara av hög meriteringsgrad:
 • Kompetens inom evolutionär optimering och lärande.
 • Erfarenhet av AI i verkliga industriella system och framgångsrikt forskningssamarbete med ledande industriella parter.
 • Erfarenhet av utveckling av utbildningsprogram på högskolenivå.
 • Erfarenhet av AI för inbyggda system och maskinvision.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2020/0942
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat