arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor Gruv- och berganläggningsteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Bakgrund
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Forskningen  och utbildningen vid institutionen har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Gruv- och berganläggningsteknik är ett av institutionens forskningsämnen med 13 anställda seniorer (minst doktorsexamen) med LTU som arbetsplats, 6 gäst- och adjungerade professorer, 3 forskningsingenjörer och 17 doktorander.

Vi söker en universitetslektor som aktivt bidrar och vidareutvecklar forskning och utbildning inom Gruv- och berganläggningsteknik. Du kommer att ansluta till en etablerad forskargrupp som tillhör Avdelningen för Geoteknologi.

Ämnesbeskrivning

Gruv- och berganläggningsteknik omfattar berg och bergmassors mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, fragmentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning, samt underhåll av bergkonstruktioner.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar utveckling av forskningsområdet i samarbete med akademiska och industriella partners utveckla kunskapen inom gruv- och berganläggningsteknik. Befattningen innebär även:
 • Genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå inom ämnet, samt handledning av studenter.
 • Samverka med industrin samt nationella och internationella forskargrupper
Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 • allmän kännedom om gruvteknik, anläggningsteknik
 • goda kunskaper inom sannolikhetsbaserad design av bergkonstruktioner, numerisk analys och bergförstärkning, bergslänter – stabilitetsanalys, bergmekanik tillämpad på gruvtekniska och anläggningstekniska problem
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället- Erfarenhet och goda kontakter med gruv- och anläggningsindustrin framförallt i Sverige men också i resten av världen är viktig
 • förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • den sökande ska tala och skriva engelska flytande
 • erfarenhet att undervisa på universitetsnivå

Information

För mer information kontakta gärna Professor Erling Nordlund, erling.nordlund@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, Chriser.Gardelli@ltu.se Telefon: 0920-49 18 09 OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ gärna länken Instruktioner för sökande som finns på vår hemsida, under lediga jobb för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi kan ha engelsktalande sakkunniga. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2019-09-25
Referensnummer: 2093-2019