arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor företagsekonomi inriktning management och organisation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-06-10.

Företagsekonomiska institutionen är en av de större institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen på institutionen är inriktad mot alla aspekter av företagsekonomisk verksamhet från redovsining, markandsföring, till finans och management studier, och undervisningen för de aktuella lektoraten är inriktad mot management och organisation studier.

Ämne/ämnesbeskrivning
Alltsedan födelsen av det moderna företagandet har frågan om hur man ska leda och administrera organisationer tilldragit sig stort intresse bland forskare inom en rad olika discipliner. Till att börja med var det främst ingenjörerna som satte sin prägel på debatten. Så småningom skulle dock även psykologer, sociologer, nationalekonomer, statsvetare och antropologer komma att blanda sig i diskussionen. Och därmed har det med tiden växt fram ett brett, tvärvetenskapligt ämne, som idag allmänt går under beteckningen "management- och organisationsstudier".

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år. Tillsättning snarast eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschefen på managementsektionen, Rickard Grassman, tfn 08-16 23 62, rickard.grassman@sbs.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat