arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor: förädling av värdväxtresistens i jordbruksgrödor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtförädling, vid SLU i Alnarp arbetar med forskning, utbildning och innovationsarbete. Fokus ligger på verksamheter som är av strategisk betydelse för grödor med en hållbar och lönsam produktion av växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i ett föränderligt klimat. Institutionen utgör en multidisciplinär, innovativ och kreativ miljö som arbetar med nuvarande och framtida utmaningar. Läs mer om institutionen här.

Ämnesbeskrivning

Ämnet för tjänsten är biologi med inriktning mot förädling av värdväxtresistens mot dominerande patogener i jordbruksgrödor. Detta inkluderar bland annat användning av små RNA för förbättring av växtegenskaper, resistens mot patogener och förädling för egenskaper som förbättrar den relaterade mikrobiotan som förbättrar resistens mot patogener och prestanda i stressbenägna miljöer, särskilt under ett föränderligt klimat.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn skall inom ämnet:
 • utveckla, leda och bedriva internationellt framgångsrikt forskning
 • utveckla, leda och bedriva undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå
 • aktivt bedriva handledning av doktorander inom forskarutbildningsämnen där värdväxtsresistens ur ett växtförädlingsperspektiv ingår
 • aktivt söka nationell och internationell forskningsfinansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga peer reviewed-artiklar
 • bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
 • kommunicera forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till det omgivande samhället
 • bidra till SLU:s utvecklingsmål om hållbar jordbruksproduktion
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag inom ämnesområdet, institutionen och fakulteten

Behörighet

Den sökande skall:
 • inneha en doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen, t.ex. genetik, växtbiologi eller patologi
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha erfarenhet av att publicera sin forskning i för ämnet relevanta högkvalitativa internationella tidskrifter
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av forskarstuderande
 • ha erfarenhet av forskningssamarbeten
 • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Lektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta och undervisa på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna för denna anställning kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande besitter de för tjänsten angivna kvalifikationerna.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer följande att beaktas:
 • förmåga att självständigt initiera och leda innovativ forskning, särskilt inom det aktuella forskningsområdet
 • förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens
 • förmåga att publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer följande att beaktas:
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
 • erfarenhet av handledning av doktorander och examination av studenter
Vid bedömningen av andra färdigheter kommer följande att beaktas:
 • förmåga att utveckla och leda vetenskaplig verksamhet och personal på universitetsnivå
 • förmåga att samverka, kommunicera och samarbeta med relevanta intressenter och omgivande samhället
 • förmåga att kommunicera pågående forsknings- och utvecklingsarbeten
Vid bedömning av kandidatens kvalifikationer kommer lika stor vikt att läggas på undervisnings- och forskningsskicklighet.

Efter bedömningsgrunderna kommer även personliga egenskaper och personlig lämplighet att beaktas.

Sista ansökningsdatum:

2023-01-23

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat