arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor Entrepenörskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Brinner du för entreprenörskap, innovation och samverkan? Högskolan Dalarna är en av tre lärosäten som erbjuder undervisning på grundnivå i entreprenörskap och innovation. Vi tror på att blanda teori med praktik och skapa möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Vi har nära samverkan med samhället, där vi är med och skapar innovationsaktiviteter, delaktiga i olika samhällsprojekt samt matchar det med forskning som är tvärvetenskaplig. Flertalet av högskolans program och kurser är nätbaserade, även programmet Entreprenöriellt företagande, som varje år lockar många sökanden.

Din arbetsdag som universitetslektor


I anställningen som universitetslektor kommer du att arbeta med undervisning och egen forskning. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning och handledning/examination framför allt inom programmet Entreprenöriellt företagande, men även i andra kurser och program. Undervisningen sker främst på grundnivå och undervisningsspråket är svenska. På sikt förväntas du medverka i utbildningen på avancerad nivå, där du förväntas bidra med din kunskap i utvecklingen av våra kurser och program inom ämnet Entreprenörskap och innovationsteknik och Industriell ekonomi.

Entreprenörskap och innovation är ett tvärvetenskapligt ämne, där vår strävan är att bli ledande inom regional utveckling och tillväxt med fokus på intraprenörskap inom industrin. Du kommer därför medverka till att stärka denna uppbyggnad av forskningsmiljön, samt samverka med omgivande samhälle. Som universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom aktuellt ämnesområde, kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare. Principer för fördelning av forskningstid på institutionen kommer att utredas och diskuteras under våren 2023. Som stöd i etableringen kommer du dock initialt att bli tilldelad interna forskningsmedel som motsvarar 20% av en heltid under första anställningsåret.

Högskolan Dalarna profilerar sig inom nätburen undervisning och då programmet Entreprenöriell företagande samt Industriell ekonomi helt går på distans, förväntas du hantera denna undervisningsform.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi, industriell ekonomi med inriktning entreprenörskap eller närliggande områden.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer inom universitet/högskola
 • Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
 • Erfarenheter av nätbaserad undervisning
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
 • Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag
Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Meriterande:

 • högskolepedagogisk utbildning
 • pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm
 • bredd och djup i forskningen
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort för denna anställning är Borlänge. 

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-02-05.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat