arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor biomedicinsk etik, 50 %

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Vid institutionen finns idag ca 300 verksamma, anställda och associerade. Verksamheten bedrivs i 11 forskargrupper och utbildning sker på alla nivåer. Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) är ett tvärvetenskapligt centrum och forskargrupp förlagt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Centrets anställda har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med etiska, filosofiska och juridiska aspekter på forskning, klinisk och akademisk verksamhet. Arbetet sker mot hela universitetet. Institutionen söker nu en lärare inom områdena medicinsk etik och bioetik placerad vid CRB.

Medicinsk etik och bioetik är tvärvetenskapliga ämnen som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter på kliniskt arbete och forskning som bedrivs inom vård och biovetenskaper. Ämnesområdet omfattar arbete med etisk reflexion över de utmaningar som individer och samhället ställs inför på livsvetenskapernas område, med att undervisa professionerna inom fältet, samt med att ge vägledning till dem som arbetar kliniskt eller med forskning eller annan tillämpning av kunskaper och tekniker hämtade från medicin och
livsvetenskaperna.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå inom ämnesområdena medicinsk etik och bioetik, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av att på ett kvalificerat sätt diskutera frågor inom medicinsk etik och bioetik. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning liksom förmåga att knyta an till forskning i undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdfhttp://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är deltid/50 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Stefan Eriksson, Tel: 018-471 6198 stefan.eriksson@crb.uu.se och professor Niklas Juth, Tel: 018-471 6571 niklas.juth@crb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2023, UFV-PA 2022/4482

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning