arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor (1-2) i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor (1-2)  i tema Teknik och social förändring

Tillsättningsprogram och arbetsuppgifter

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå och förväntas bidra till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

För denna anställning består arbetsuppgifterna av att bedriva och leda undervisning inom området samhällsplanering. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska. Tema Teknik och social förändring strävar efter att knyta samman undervisning med forskning. Lämpliga kandidater bör därför bedriva forskning parallellt med undervisningen inom lektoratet. Det finns en förväntan på den som får anställningen att utveckla egna forskningsprojekt och söka externa medel för dessa.

Dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom samhällsplanering och/eller kulturgeografi är ett krav för anställningen. Dokumenterad skicklighet i att erhålla externa anslag och att publicera forskning i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter inom området samhällsplanering och/eller kulturgeografi är ett krav. Det är också ett krav att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på samhällsplanerarprogram är särskilt meriterande. Dokumenterad skicklighet i att undervisa på engelska är meriterande.

Dokumenterad skicklighet i ledarskap inom akademin är meriterande för anställningen liksom dokumenterad samverkan med det omgivande samhället och samverkan mellan olika lärosäten.

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15917&rmlang=SE

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enl ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat