arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i husdjurens anatomi och histologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 april

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institution för anatomi, fysiologi och biokemi 
INGRESS

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi samt biokemi. Institutionens forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur och försöksdjur men även insekter, spindlar och vilda djur. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Ämesbeskrivning

Ämnet husdjurens anatomi och histologi omfattar kunskapen om organismens uppbyggnad, från hela djuret till strukturer och egenskaper i cellerna med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom ingår utveckling av forskningsmetoder inom ämnet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • Leda, planera, utvärdera, medverka i praktisk och teoretisk undervisning samt examination på grund-, avancerad och forskarnivå inom hela ämnet anatomi och histologi, primärt inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt vid kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser i veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Viktiga undervisningsområden för innehavaren är de inre organens anatomi inklusive organ- och vävnadshistologi
 • utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg
 • utveckla och leda internationellt erkänd forskning inom ämnet som anknyter till SLU:s och fakultetens verksamhetsinriktning
 • samarbeta i forskning, undervisning och klinisk verksamhet inom och utanför SLU
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, samhälle och näring
 • söka externa forskningsmedel i konkurrens
 • sprida och kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
 • utföra administrativa arbetsuppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • ha svenska som arbetsspråk inom två år.
I och med att institutionens kurser hålls på svenska ska innehavaren kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska: 
 • ha veterinärmedicinsk grundexamen och är berättigad att erhålla svensk legitimation
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha genomgått högskolepedagogiska utbildningsmoment omfattande ca 10 veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • ha erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas: 
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva innovativ och internationellt erkänd forskning
 • vetenskaplig publicering i internationella refereegranskade tidskrifter
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: 
 • kursplanering, kursgenomförande och examination samt utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination på kandidat-, master- och doktorandnivå
 • förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • utveckling av undervisningsformer inom det aktuella ämnet
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. 
Vidare beaktas skicklighet i att: 
 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • kommunicera och samarbeta internt och externt
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete
 • tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation, exempelvis datahantering, bildanalys och visualiseringstekniker
 • samarbeta, ta ansvar och vara flexibel. 
Det är meriterande med undervisnings- och forskningserfarenhet avseende de inre organens anatomi.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2022-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat