arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot datalogi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  23 september

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-09-23
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik

Arbetsuppgifter

Vi söker en mycket motiverad universitetslektor i datavetenskap som ska arbeta huvudsakligen med undervisning på grund- och avancerad nivå både på svenska och engelska samt ha intresse av en långvarig karriär som lärare på vår akademi IDT. 

Som lektor vid IDT kommer du också att vara en del av undervisningen, forskningen och samarbetet med våra industriella partners. Du förväntas samarbeta med andra forskare både internt och externt i samverkan med nationella och internationella företag och forskningsorganisationer samt aktivt delta i ansökningar om framtida finansiering. Tjänsten har dessutom upp till 30% internt finansierad forskning under de första tre åren. 

Den kandidat vi söker förväntas engagera sig i:
 • Undervisning i datavetenskap eller datateknik på universitetsnivå, exempelvis datastrukturer och algoritmer, vetenskapsmetodik inom datavetenskap, programmering, kompilatorteori, etc.
 • Handledning av doktorand-, master- och kandidatstudenter.
 • Examination av examensarbete på kandidat- och masternivå.
 • Forskning, företrädesvis inom datalogi, till exempel inom programanalys, kompilatorteknik, formella metoder, algoritmer eller datasäkerhet (listan är inte uttömmande).

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Den sökande ska ha följande kvalifikationer:

 • Doktorsexamen i datavetenskap eller datateknik.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i datavetenskap / datateknik på både grundnivå och avancerad nivå.
 • Erfarenhet av handledning av uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå
 • Erfarenhet av forskning huvudsakligen inom datalogi.
 • Stark kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Vi lägger vikt vid att du som sökande har analytisk förmåga inom de ovannämnda områdena. 

Vikt kommer också att läggas vid en aktuell och stark publikationslista samt kandidatens förmåga att genomföra undervisning och forskning av hög kvalitet.

 

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

 • erfarenhet av kursutveckling och undervisning av kurser inom datalogi, till exempel vetenskapsmetodik inom datavetenskap, datastrukturer och algoritmer, kompilatorteori, programmering, programspråksemantik, parallella system, formella språk, automater och beräkningsteori.
 • erfarenhet av handledning av doktorander

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1514
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat