arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor - atom- och multiskalmodellering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

- av funktionella material för gröna tillämpningar

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet, som medlem i WISE-programmet (Wallenbergs Initiativ Materialvetenskap för en Hållbar Värld), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, öppnar härmed rekryteringen av en WISE Fellow, universitetslektor i materialvetenskap, med fokus på atom- och multiskalmodellering av funktionella material för gröna tillämpningar. Den som anställs som WISE Fellow kommer att bli en del av det nationella forskningsprogrammet WISE, med många möjligheter för samverkan med andra forskare och intressenter inom ämnesområdet. Ett startpaket följer med, bestående av finansiering av lönen under fyra år och två doktorander (fyra år vardera) samt två post-doc-anställda (två år vardera). WISE vision är “Att genomföra grundläggande och behovsdriven materialvetenskap i internationell framkant, för att möjliggöra hållbara teknologier med positiv inverkan på samhället och att träna framtida ledare i samhälle, industri och akademi i Sverige.”

Den perfekta kandidaten har gedigen, dokumenterad expertis om avancerade material inom det breda fältet energi och miljö som beskrivits ovan. Prioritet kommer ges till kandidater som kan uppvisa skicklighet i att sammanföra modellering och experiment, med fallenhet och kompetens att lösa interdisciplinära problem.

Arbetsuppgifter

Huvudsaklig uppgift är att etablera forskning inom ämnesområdet. Som universitetslektor kommer du delta i utveckling av forskningen vid Avdelningen för materialvetenskap. Du ska också sprida forskningsresultat vid internationella konferenser och publicera i internationella tidskrifter. Du förväntas bidra till avdelningens utveckling genom att söka externa forskningsmedel och delta i nätverkande aktiviteter och forskningsprojekt på regional, nationell och internationell nivå. Du kommer vara inblandad i handledning av studenter (på master- och forskarnivå) och postdoktorer. Vi söker en starkt motiverad kandidat, som väsentligt kan bidra till utvecklingen av ämnesområdet och stärka kopplingen mellan modellering och experiment på avdelnings- och institutionsnivå.

Du kommer att vara inblandad i undervisning i relevanta kurser, inriktade mot material för hållbarhet. Vi håller på att förändra vårt ingenjörsprogram i materialteknik, mot en starkare inriktning mot hållbarhet och du kommer ha en viktig roll i undervisningen. Ett nytt masterprogram i klimatfysik kommer lanseras inom kort och du kan bidra även inom det.

Anställningen som WISE Fellow ger dig möjligheter att vara aktiv inom WISE program angående konferenser, workshop och nätverkande aktiviteter. Du kan även komma att bli involverad i att leda projekt med flera parter (nationellt och internationellt) och delta i ledning av olika aktiviteter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig- som pedagogisk skicklighet. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor ska den sökande ha:
- Doktorsexamen
- Demonstrerad pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Doktorsexamen i relevant område eller motsvarande vetenskaplig expertis
- Kvalitet och kvantitet i vetenskaplig produktion inom relevant ämnesområde
- Nationell och internationell spridning av forskningsresultat
- Potential att genomföra och utveckla forskning inom området och sammanföra modellering och experiment
- Kapacitet att planera, initiera, leda och utveckla forskning och forskarutbildning
- Erhållande av forskningsmedel i konkurrens och förmåga att samarbeta och interagera med omgivande samhälle genom forskning
- Pedagogisk skicklighet
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kurser på grundläggande- och avancerad nivå eller liknande
- Dokumenterad handledning av masterstudenter
- Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Internationellt erkännande
- Förmåga att självständigt och i team vidareutveckla vår forskning och grundutbildning
- Muntlig och skriftlig kommunikation
- Förmåga att undervisa på engelska och potential för att kunna undervisa på svenska
- Erfarenhet (experimentell och teoretisk/beräknings) inom material för energi, konstruktion och hållbarhet

Information

Anställningen är tillsvidare och placerad vid Avdelningen för materialvetenskap i Luleå. För mer information, kontakta: Professor Marta-Lena Antti 0920-49 2093 marta-lena.antti@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 oktober 2022
Referensnummer: 2753-2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat