arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor - Rättssociologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  19 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt. Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet. Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen. Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter. Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering. Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i rättssociologi generellt på alla nivåer.

Undervisningen sker på svenska och på engelska.
Den sökande kommer att undervisa, ha kursansvar, handleda studenter i examensarbete samt att forska inom ämnet. Viss administration förekommer och tid för kompetensutveckling ingår i tjänsten. Andra viktiga uppgifter är att ansöka om större externa forskningsprojekt, samt att vidareutveckla nätverk, nationellt och internationellt.

Den sökande skall ha erfarenhet av undervisning i rättssociologi, samt erfarenhet av att handleda studenter på kandidat- och masternivå i rättssociologi. Den sökande bör också ha särskild kompetens/erfarenhet att undervisa på masternivå i ämnet rättssociologi.

Meriterande för tjänsten är även att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser med publicering i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner

Sökande ska uppvisa dokumenterad förmåga att utveckla det rättssociologiska forskningsfältet och driva forskningsfronten framåt. Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla större externa forskningsanslag.

Förmåga att handleda doktorander är meriterande.
Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin, samt i att aktivt arbeta med och driva internationella samarbeten och nätverk.

Behörighet


Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet (http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf).

Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i rättssociologi eller motsvarande, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga. Docentkompetens är ett krav. Den sökande skall vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga produktionen ska vara aktuell, med särskild betoning på vetenskaplig progression under de senaste 5 åren.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrund


Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid prövningen kommer följande grunder att beaktas.

God nationell och internationell nivå som forskare med särskilt fokus på förmåga att erhålla externa forskningsanslag;

god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder;

förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen;

förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet;

förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet;

mycket god samarbetsförmåga.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning