arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkter

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  28 november

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Psykologiska institutionen ska, på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR), ge tre utbildningar för personal anställda vid VGR. En utbildning ska ges i motiverande samtal (Motivational Interview, MI), en i motivationshöjande behandling (Motivational Enhancement Therapy, MET) och en i återfallsprevention (Relapse Prevention, ÅP). Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i MI, MET och/eller ÅP, samt även kursansvar. Även viss undervisning på institutionens övriga kurser inom hälsopsykologi och missbrukspsykologi kan komma att ingå. I anställningen ingår kompetensutveckling och institutionsadministrativa uppgifter enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet


Behörig till anställning är den som har en examen inom vård eller omsorg (t.ex. sjuksköterske-, psykolog, läkare- eller socionomexamen) samt dokumenterad praktisk/klinisk erfarenhet av att ha arbetat inom t.ex. företagshälsovården, primärvården, hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, alternativt som privatpraktiserande psykolog eller psykoterapeut. För undervisningen i motivationshöjande behandling och återfallsprevention ska den sökande dessutom ha dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat och/eller handlett inom området missbruks- och beroendepsykologi. För undervisningen i motiverande samtal ska den sökande utöver ovanstående även kunna uppvisa intyg om medlemskap i MINT (The Motivational Interviewing Network of Trainers), samt dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat och/eller handlett i motiverande samtal. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.
Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer pedagogisk skicklighet vara centralt. Erfarenhet och skicklighet inom undervisning och handledning skall vara väl dokumenterade och vitsordade. Dokumenterad förmåga av utveckling av kurser eller utbildningsmoment är meriterande. Vidare beaktas graden av administrativ skicklighet. Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Anställning


Tjänsten är tidsbegränsad allmän visstidsanställning som längst till och med 2018-12-31 och kan komma att omfatta 20–75% tjänstgöring. Fastställande av den exakta omfattningen görs i samband med anställningen. Tillträde 2019-02-01.

Kontaktuppgifter för anställningen


Upplysningar om anställningen lämnas av Kerstin Watson Falkman,kerstin.falkman@psy.gu.se, 031-786 4261.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administratör Ann Backlund ann.backlund@psy.gu.se

Ansökan


Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska skrivas på svenska. Den redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som ska bifogas ansökan ska utgå ifrån universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Personligt brev som motiverar din ansökan och sammanfattar din kompetens.
 • En förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som eventuellt åberopas kan bifogas ansökan. Sökande ska bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. Dessa ska, numrerade enligt publikationslistan, laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format.
 • En kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet kan bifogas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format.
 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.