arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkter i Pedagogik med inriktning förskolepedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 april

 • Sök jobbet senast

  19 maj

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Bakgrund

Institutionen Hälsa, lärande och teknik (HLT) är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid HLT finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området.

HLT består av tre avdelningar med ca 220 anställda och drygt 2500 studenter med forskning inom nio forskningsämnen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik (PSÄ) har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola. Institutionen avser att stärka ämneskompetensen inom området Förskolepedagogik med en adjunkt anställd tidsbegränsat.  Befattningen är placerat vid Avdelningen PSÄ vid campus i Luleå.

Ämnesbeskrivning

Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter. Förskolepedagogik ingår i ämnesområdet pedagogik.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
 - Avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
 - Visat pedagogisk skicklighet

För anställning som adjunkt krävs relevant utbildning inom ämnet. Förskollärarexamen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet är ett krav. Meriterande är erfarenhet av undervisning vid universitet/högskola, på campus och via distansteknik. Särskilt meriterande är kursledarskap och handledning av utvecklingsarbete. Även goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska tillmäts stor vikt, liksom god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningen görs med avseende på vetenskaplig och praktisk, pedagogisk skicklighet.

Information

Befattningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % under läsåret 21/22. Befattningen är placerad vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen HLT, vid campus i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Maria Johansson, maria.johansson@ltu.se 0920-491009 eller Utbildningsledare förskollärarprogrammet Susanne Westman, susanne.westman@ltu.se 0920-493117

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1456-2021
Sista ansökningsdag: 14 maj 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat