arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, tillämpad matematik, maskin- och materialvetenskap, byggvetenskap, samt datavetenskap och medieteknik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för verksamheten. På fakulteten bedrivs samhällsrelevant forskning och studenterna får i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv.

Institution

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning av studenter inom institutionens kandidatprogram i datavetenskap, inom följande kurser under vårterminen 2020: 

Data-och informationsvetenskap: flerplattformsapplikationer med webbtekniker, https://edu.mah.se/da355a

Webbapplikationer för mobila enheter, https://edu.mah.se/da344a

Systemutveckling och projekt 1, https://edu.mah.se/da336a

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

För denna anställning krävs specifikt:

 • Kunskap inom webbutveckling och systemutveckling
 • God muntlig och skriftlig förmåga i svenska
 • God samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Bo Peterson, prefekt, bo.peterson@mau.se 
Sara Eriksson, HR-specialist, sara.eriksson@mau.se  

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-12-20.

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning omfattande 100% under perioden 2020-01-13 – 2020-06-30
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde 2020-01-13

Fackliga företrädare

SACO Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se 
OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

Annonsen i sin helhet Malmö universitet


Välkommen med din ansökan!