arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns
mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår
forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet
samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer
bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens
utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det
händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå,
förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola,
kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där
man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare
eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog,
speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser,
forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten
karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och
samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning
bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i
byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Anställningen är placerad inom Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom
institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och
gymnasiet: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap
och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i
samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Utöver nämnda
utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har
även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom
montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historiska studier utgör en
stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för en forskarskola med
inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen,
klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår primärt undervisning med
kursansvar och administration, utbildningsplanering och examination inom
institutionens kurser i Samhällsorienterande ämnen för F-3 och 4-6. Uppdrag som
vfu-lärare i lärarutbildningen kan ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:
1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom relevant
ämne för anställningen alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för
anställningen.
2. Lärarexamen mot SO-ämnen
3. Dokumenterad god pedagogisk skicklighet
Meriterande för denna anställning är:
1. Erfarenhet av arbete med åk F-3 och 4-6 i grundskolan
2. Erfarenhet av arbete på högskola eller universitet

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda
arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil
såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra
till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå
högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Irene Andersson, irene.andersson@mau.se, 040 – 665 81 75
Kursansvarig för SO-utbildningen F-3 och 4-6 Frank Roxenby, frank.roxenby@mau.se
040 – 665 83 40
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler
och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och
rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka
på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i
enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-02-01

Ansökan skall innehålla:

1. Styrkt meritförteckning
2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
3. Pedagogisk avsiktsförklaring
4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan
verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av
varje)
7. Referenser
De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet
meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj ) Se även Malmö universitets
anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra
handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert,
märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/5, i tre exemplar till HR-avdelningen,
Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till
leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö,
märkt med referensnummer Rek2.2.1-2019/5.

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning 2019-02-15 till 2019-06-30, omfattande 50%.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och
inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår
verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2019-02-15 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!