arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper, UAS

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Trafikflyghögskolan bedriver forskning inom aeronautiska vetenskaper och har ett stort antal etablerade samarbeten.

Vår breda kompetens, forskningslaboratoriet (UAS lab) och testbädden möjliggör att vi har såväl tekniska förutsättningar som erforderlig infrastruktur. Verksamheten expanderar kraftigt i takt med antalet interna och externa projekt som UAS lab är delaktiga i. Utöver forskning inom ramen för universitetet och kunskapscentrumet i Ljungbyhed bistår Trafikflyghögskolan även vid utvecklingsprojekt, uppdragsflygning såsom datainsamling och med utbildningar på olika nivåer. 

Särskild ämnesbeskrivning


Ämnet för anställningen är Aeronautiska vetenskaper. Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utbildning på ATP-nivå (Airline Transport Pilot) samt inom samtliga kategorier av obemannade luftfartygssystem. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar: 

- Undervisning på grundläggande och avancerad nivå  
- Deltagande som juridisk expert i nationella och internationella projekt 
- Ansökningar och upprätthållande av tillstånd 
- Upprättande och uppdateringar av manualverk 
- Operationer med obemannade luftfartyg

Sökande bör ha en stark vision om att minska klyftan mellan teori och experimentell verifiering.  

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta: 

- Samverkan med näringsliv, civila samhället och dess myndigheter  
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan 

Vad gäller undervisning består arbetsuppgifterna framför allt av deltagande vid klassrum- och distansundervisning, uppdragsutbildning, laborationer och studenthandledning. Dessutom omfattar anställningen medverkan i organisationens förändringsarbete och utveckling av verksamhet. 

Behörighet 

För behörighet som universitetsadjunkt krävs: 

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. 
- Visad pedagogisk skicklighet. 
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska grundas på dokumenterade insatser av pedagogisk karaktär och med visad god förståelse för lärandeprocesser och med studenternas lärande i fokus, som grupp men också på individnivå. 

Övriga krav: 

- Akademiska meriter och yrkeserfarenhet inom juridik 
- Hög kompetens inom EASA-regelverket gällande obemannade luftfartyg 
- Drönarkörkort A2  
- Avklarad ATP-teori 
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. 
- Kunna engagera och entusiasmera studenterna i flygutbildningen, skapa utmaningar och ge stöd, allt för att uppnå optimala studieresultat. 
- Skapa goda relationer och kunna kommunicera efter behov, både med studenter och kollegor. 

Bedömningsgrunder


Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning: 

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår. 
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen. 

Övriga meriter:


- Tidigare innehav av flygcertifikat 
- Arbetslivserfarenhet relaterad till operationer med obemannade luftfartyg 
- Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete innefattande goda kunskaper och färdigheter vad gäller allmän datorkunskap. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Villkor


Heltidsanställning, omfattning 100%. Tidsbegränsad 1 år. Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed. Arbetstiden förläggs enligt schema enligt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor vid Trafikflyghögskolan (PE2010/607).  

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. 
Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-11-01 Visstidsanställning