arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 december

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap.

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till de delar av vårdvetenskapen som är relevanta för sjuksköterskans område.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:


- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen
- Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:


- Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom sjuksköterskeprogrammet och/eller specialistsjuksköterskeprogrammet.  
- Förmåga att undervisa på svenska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är erfarenhet av:


- farmakologi  
- handledning
- medicinsk vård
- nutrition
- vårdhygien
- att arbeta som distriktssköterska eller motsvarande

- forsknings-och/eller utvecklingsarbete

- delaktighet i forskningsprojekt
- att undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/292 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-01-02

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.