arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård/omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  22 september

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård/omvårdnad

Inom institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap.

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till delar av vårdvetenskapen som är relevanta för sjuksköterskans område.

Arbetsuppgifter


Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom programmet för socialpsykiatrisk vård, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och fristående kurser vid institutionen för hälsovetenskap. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. I enlighet med Högskolan Västs inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande (AIL) finns inom ramen för utlyst befattning möjlighet att vid intresse förlägga viss del av anställningen inom klinisk verksamhet.

Behörighetskrav:


- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk omvårdnad eller motsvarande.
- Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde med fokus på psykiatrisk vård/omvårdnad.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:


- Förmåga att undervisa på svenska.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av att undervisa på svenska såväl som på engelska
- Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård eller motsvarande verksamheter
- Förutom specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk omvårdnad, även annan specialistsjuksköterskeexamen.
- Erfarenhet av handledning 

Bedömningsgrunder:


Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt


Anställningen är en tillsvidareanställning om 100%. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg Varbi.

För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/188 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-09-22

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Välkommen att ansöka!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning