arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i välfärdsrätt

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor. Ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. Vår utbildning och forskning håller hög kvalitet och sätter människan och samhället i centrum.
Hos oss är samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället en förutsättning för framgång.
Läs mer https://liu.se/organisation/liu/isv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
 
universitetsadjunkt i välfärdsrätt, 50%
 
med placering vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier
 

Tillsättningsprogram

Avdelningen för socialt arbete bedriver forskning, forskarutbildning och utbildning, på grund- och avancerad nivå, i ämnena socialt arbete och välfärdsrätt. Dessutom ges ett antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vid avdelningen bedrivs forskning inom exempelvis barn och unga i välfärdens institutioner, äldre, transnationellt socialt arbete, migration, teorivägledd forskning i socialt arbete och välfärdsrätt.
 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Arbetsuppgifterna för denna anställning inbegriper undervisning och kursansvar på socionomprogrammet och på fristående kurser. I arbetsuppgifterna kan också ingå kontakter med verksamheter inom det sociala arbetet t.ex. verksamhetsförlagd utbildning vilket kräver kännedom om svensk lagstiftning och myndighetsutövning. Meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i undervisning från annan högre utbildning. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på socionomprogram eller inom socialt arbete är särskilt meriterande för anställningen. Socionomexamen och yrkesverksamhet inom socialrätt och socialt arbete är meriterande. 

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
 
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9480&rmlang=SE

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.