arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar inom såväl skola som högre utbildning. Institutionen är den centrala noden i det nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare och samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med placering tills vidare vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Ref nr: 2018/3770

Tillträdesdag: 1 januari 2019

Upplysningar om anställningens innehåll: Anders Persson, prefekt, 046-222 6956 anders.persson@uvet.lu.se) och/eller Sinikka Neuhaus, utbildningschef (042-222 6955 sinikka.neuhaus@uvet.lu.se)

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

I anställningen ingår 50 % undervisning inom ämneslärarutbildningen och 50 % arbete som kommunikatör vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Närmare bestämt innehåller anställningen bl.a. följande arbetsuppgifter:

- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK)

- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

- 50% kommunikatörsuppgifter

 Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet.
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Grund för bedömningen är:


- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen

 Särskilt meriterande för undervisningsdelen av anställningen

- Lärarexamen,
- Forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga och/eller samhällsvetenskapliga området,
- Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK),
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grund- och gymnasieskola,
- Dokumenterad erfarenhet av kommunikatörsuppgifter.

 Särskilt meriterande för kommunikatörsdelen av anställningen

- Högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande,
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska,
- Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift,
- God kunskap om sociala medier och webb, sekretess och offentlighet,
- Kunskap om aktuell ämneslärarutbildning,
- Erfarenhet av och kunskap om rekrytering till högskola och universitet,
- Kunskap om relevanta verktyg för webbpublicering.

Stort avseende fästs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att knyta kontakter.

Meriterande


Ledarskapsutbildning inom utbildningsområdet.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två pdf-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst fem uppsatser/publikationer vardera för bedömning.  (Uppsatser/publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Lena Kandefelt, personalchef

+4646222 7224


Anders Persson, prefekt

+4646222 0000


Sinikka Neuhaus, utbildningschef

+46042222 6955