arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet

Institutionen för utbildningsvetenskap bildades 2011 inom Humanistiska och teologiska fakulteterna och utgör den centrala noden i det nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Institutionen ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare och samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Sedan 2016 ingår även Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) i institutionen

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetsadjunkt
i utbildningsvetenskap med placering tills vidare vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Arbetsuppgifterna omfattar upp till 80 %, 10 % forskning och kompetensutveckling och 10 % administration och samverkan. Anställningen har en särskild inriktning mot ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och dess utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK). Universitetsadjunkten förväntas delta aktivt i institutionens inre och utåtriktade arbete.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Arbetsuppgifter

• Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK).
 • Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
 • I viss omfattning vara s k  VFU-lärare och göra VFU-besök.
 • Ingå i institutionens uppbyggnadsarbete kring praktiknära forskning.
 • Studieadministrativa arbetsuppgifter/uppdrag kan ingå.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har 
 • avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, 
• visat pedagogisk skicklighet. 
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt   inhämtat motsvarande kunskaper.
Grund för bedömningen är: 
 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 •  Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen
Särskilt meriterande 
1. Lärarexamen och god kännedom om svenskt skolväsende.
2. Forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga och/eller samhällsvetenskapliga området.
3. Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), särskilt inom det som rör utveckling och utvärdering,
4. Erfarenhet av att leda  pedagogiskt utvecklingsarbete inom grund- och/eller gymnasieskola.
5. Erfarenhet av högskolepedagogisk utveckling.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller danska/norska samt engelska är ett krav i samband med tillträde till tjänsten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. 
Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning