arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap inr. mot idrottsdidaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 juli

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Till lärarutbildningen söker Högskolan Väst en universitetsadjunkt med inriktning mot idrottsdidaktik
Lärarprogrammen på Högskolan Väst organiseras av Institutionen för individ och samhälle och tillhör avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

På avdelningen finns drygt 90 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom bland annat ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap kopplat till såväl Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet som Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU). En viktig del i avdelningens verksamhet är också uppdragsutbildning med syfte att bidra till livslångt lärande.

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden. Den aktuella anställningen har fokus på undervisning och lärande inom matematikdidaktik företrädesvis på Grundlärarprogrammet.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning, handledning och kursutveckling, huvudsakligen i kurser om idrottsdidaktik på Grundlärarprogrammen med inriktning fritidshem och årskurs 4-6. Undervisningsinsatser kan också förekomma på kurser med annat utbildningsvetenskapligt innehåll, VFU-besök och inom de övriga lärarprogrammen samt i externa utbildningsinsatser. Undervisning ges på campus men undervisning med digitala verktyg förekommer också. Undervisningen kan också ske lokalt hos olika huvudmän, exempelvis som didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning eller vid uppdragsutbildning förlagd hos huvudmannen. Dessutom ingår medverkan i högskolans övriga verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav:

- Avlagt examen på avancerad nivå i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Lärarlegitimation och väl vitsordat lärararbete inom relevant område, företrädesvis idrott och hälsa,
- Förmåga att undervisa på svenska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:

- Gedigen erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa med inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-6 och på fritidshem.
- Erfarenhet av och väl vitsordad tidigare undervisning på högskola och universitet inom relevanta ämnen/områden.
- Uppvisad erfarenhet av arbete med VFU inom förskola, skola och/eller högskola.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75-100 % beroende på den sökandes möjligheter att undervisa utanför idrottsämnet. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ . De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/166 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-08-22

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

75-100%. Tillträde: Snarast möjligen Tillsvidareanställning