arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i tema Barn, Institutionen för Tema

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
universitetsadjunkt i tema Barn
med placering vid Institutionen för Tema

Tillsättningsprogram

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

Arbetsuppgifter kommer bestå i att arbeta med workshops, forskning och utarbetning av pedagogiskt material inom projektet ”Communicating emotions, embodying morality: A sociocultural perspective on children’s emotion and moral socialization in preschools an families” med inriktning mot yngre barns kommunikation och emotionell utveckling. Personen kommer att bearbeta video baserat forskningsmaterial från förskolor och familjer med hjälp av språksocialisationsperspektiv och utarbeta svenskt pedagogiskt material för förskoleverksamheter. En annan arbetsuppgift består i att undervisa på förkolelärarprogrammet.

Avlagd doktorsexamen inom barnvetenskap eller motsvarande (förskolepedagogik, utbildningsvetenskap med fokus på förskolan) är särskilt meriterande. Undervisningserfarenheter på avancerad nivå inom förskollärarutbildning är ett krav.

Meriterande är om sökande har har bedrivit pedagogiskt arbete i förskolan.

Särskilt meriterande är erfarenhet av att ha rika erfarenheter av att bearbetat och analyserat video-inspelade observationer från förskolan med yngre barn, använt språksocialisationsteorier och publiceringar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Särskilt meriterande är erfarenheter av att bedriva praktiknära forskning om yngre barns emotioner och moral i förskolor.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav då man ska framställa material på svenska och arbeta med verksamheter där svenska språket används.

Inehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa på grundnivå i förskolepedagogik och utbildningsvetenskap inom lärarutbildningarna eller motsvarande samt uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.
 
Anställningsform
Allmän visstidsanställning, 55%, 4 månader.

Tillträde
1 september 2020

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 augusti 2020. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14324&rmlang=SE

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Allmän visstidsanställning på 55% i 4 månader 55%