arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Svenska /Svenska för utländska studenter.

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  8 april

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar vikariat som Universitetsadjunkt i Svenska och Svenska för utländska studenter.

Arbetsuppgifter

Institutionen för kultur och samhälle söker nu vikarierande universitetsadjunkter i Svenska och Svenska för utländska studenter (SVA).  De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av språkhandledning och undervisning i svenska, både för svenskspråkiga studenter och för personer med annat modersmål. Anställningen avser i första hand undervisning och språkhandledning på interna och externa uppdragsutbildningar som ges vid institutionen men kan även innefatta undervisning på övriga förekommande kurser, såsom fristående kurs och lärarutbildning liksom behörighetsgivande utbildning i svenska, sommar-, dag- och kvällskurser för utbytes- och gäststudenter samt utbildning i svenska för unversitetsanställda med annat modersmål.

Ett krav för anställningen är magisterexamen eller motsvarande kompetens i antingen svenska eller svenska som andraspråk. Ett krav för anställningen är god och dokumenterad skicklighet i svenskundervisning. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i andraspråksundervisning. Avlagd lärarexamen inom nämnda områden liksom dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom universitetsundervisning på förberedande och grundläggande nivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av vikariat som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anställnignarna är vikariat motsvarande 75-100% av heltid under perioden HT 2020 med möjlighet till förlängning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för Kultur och Samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13485&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat