arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  17 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.

Ämnesområde för anställningen: Svenska som andraspråk
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas. 

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak undervisning, samverkansuppdrag och forskning.

Undervisningen består av kurser inom ämnesområdet, med särskild inriktning på lärarutbildningens olika inriktningar samt på fortbildning för verksamma lärare. Förutom kursgivning och kursutveckling ingår examination av verksamhetsförlagd utbildning på olika partnerskolor i regionen. Ämnet bedriver utbildningar förlagda på campus såväl som på distans under vår-, sommar- och hösttermin. 

En annan viktig uppgift är att arbeta med och utveckla olika samverkansprojekt med exempelvis Skolverket eller med kommunal skolverksamhet. Adjunkten ska kunna gå in som projektledare, föreläsare, handledare, eller skribent beroende på uppdragets art. 

Anställningen är knuten till institutionens lärarlag för svenska som andraspråk, som leds av en studierektor med uppgift att utveckla, samordna och följa upp de kurser och projekt som lärarlaget är ansvarigt för. Adjunkten förväntas hålla sig insatt i forskning som bedrivs i befintliga forskningsmiljöer inom svenska som andraspråk och utbildningsinriktad språkvetenskap, såsom Centrum för Educational Linguistics, språklaboratoriet LiLa och kunskapsmiljön Utbildning i förändring. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt examen på avancerad nivå i svenska som andraspråk, eller har motsvarande kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet. För behörighet till anställningen krävs även lärarexamen med relevant inriktning.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom visad samarbetsförmåga, administrativ kompetens samt kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning med stöd av digitala verktyg.

B-körkort fordras.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Särskilt meriterande för anställningen är kompetens och erfarenhet av att undervisa inom SFI eller svenska som andraspråk i vuxenutbildning eller ungdomsskola.  Meriterande är också dels att självständigt leda och utveckla uppdragsutbildningar riktade mot skolan och att genom sådan samverkan sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.

Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2021!

Fackliga företrädare kan nås genom universitetets växel, tel 0772 – 28 80 00.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat