arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, tillsvidare

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Enhet

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) har ett övergripande ansvar för att utveckla Malmö universitets högskolepedagogiska verksamhet och universitets arbete för breddat deltagande. Verksamheten omfattar kursgivning av poänggivande kurser, seminarieverksamhet samt medverkan i interna och externa utvecklings- och forskningsprojekt. Centralt i CAKLs uppdrag är att skapa stödjande strukturer för att studenter ska nå målen för utbildningen, liksom att stödja pedagogiska ledare och lärare i syfte att utveckla utbildningsmiljöerna vid Malmö universitet. CAKL ansvarar bland annat för färdighetskurser i svenska och engelska liksom för kurser i syfte att introducera nya studenter tillakademiska studier. Vidar ansvarar CAKL också för utveckling av Malmö universitets fysiska och virtuella lärandemiljö. Mer information om verksamheten finns på CAKL:s hemsida http://www.mah.se/akl.

Innehåll och arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning i svenska som andraspråk på nybörjarnivå för internationella studenter och nyanlända akademiker. Undervisningen är huvudsakligen förlagd till dagtid men även sen eftermiddag och kvällstid kan förekomma. I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår undervisning med kursansvar, utbildningsplanering, examination på grundnivå samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Som adjunkt på Centrum för akademiskt lärarskap arbetar du på olika sätt i nära samarbete med övriga fakulteter och i samverkan med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning. Anställningen innebär arbete i lärarlag och aktiv medverkan och delaktighet i hela centrumets verksamhet förutsätts.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom svenska som andraspråk eller inom ett annat för anställningen relevant ämne omfattande minst 90 hp svenska som andraspråk.
2. Dokumenterad pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:


1. Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra utbildning
2. Dokumenterat god samarbetsförmåga
3. Styrkt förmåga att undervisa på svenska

Meriterande för denna anställning är:


1. Styrkt förmåga att undervisa på engelska
2. Logopedexamen
3. Dokumenterad erfarenhet av uttalsundervisning

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Föreståndare Patricia Staaf. patricia.staaf@mau.se
Ämnesansvarig Josefin Bergfeldt, josefin.bergfeldt@mau.se, 040 - 665 72 14
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 november 2018.

Ansökan skall innehålla:


1. Styrkt meritförteckning
2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
3. Pedagogisk avsiktsförklaring
4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
6. Referenser
De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2019-01-01 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!