arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i svenska och svenska för utländska studenter

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 april

 • Sök jobbet senast

  16 maj

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetsadjunkt i svenska och svenska för utländska studenter

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid Avdelningen för akademisk svenska på Institutionen för kultur och samhälle. Avdelningen består av verksamheterna Svenska för utländska studenter och medarbetare samt Språkcentrum. Inom Språkcentrum förbereder vi nybörjarstudenter för att språkligt klara en akademisk utbildning och vi hjälper studenter av olika slag att ytterligare utveckla sin språkliga repertoar. Vi erbjuder såväl enskild handledning inom ramen för Språkverkstaden som reguljära kurser i bland annat retorik och i muntlig och skriftlig kommunikation vid alla fakulteter.

Institutionen söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i svenska och svenska för utländska studenter.  De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av språkhandledning och undervisning i svenska, både för svenskspråkiga studenter och för personer med annat modersmål. Anställningen avser i första hand undervisning och språkhandledning på interna och externa språkstödjande insatser och uppdragsutbildningar som ges vid institutionen men kan även innefatta undervisning på övriga förekommande kurser, såsom fristående kurser i retorik och i svenska liksom behörighetsgivande utbildning i svenska, sommar-, dag- och kvällskurser för utbytes- och gäststudenter samt utbildning i svenska för universitetsanställda med annat modersmål.

Ett krav för anställningen är magisterexamen eller motsvarande kompetens i antingen svenska eller svenska som andraspråk. Ett krav för anställningen är god och dokumenterad skicklighet i svenskundervisning. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i andraspråksundervisning. Avlagd lärarexamen inom nämnda områden liksom dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom universitetsundervisning på förberedande och grundläggande nivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska.

Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid, under perioden 210801-220131

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16147&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat