arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i svenska, musik och utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  18 december

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet.

Innehåll och arbetsuppgifter 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, handledning och examination i utbildningsvetenskap, professionsämnena svenska och lärande samt musik och lärande inom lärarprogrammen. Även VFU-lärarskap med seminarier, besök på lärarstudenters praktikplatser, bedömning, uppföljning, möten med VFU-lärarlag, kommunikation med partnerskolor samt deltagande i partnerskoledagar och utbildningsdagar ingår. Uppdragsutbildning kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Anställningen innefattar 10 % kompetensutvecklingstid.
 

Behörighet 
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad kompetens inom utbildning av utländska akademiker samt i ämnet svenska som andraspråk
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning
Med pedagogisk skicklighet avses  
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik
 

Övriga meriter

 • Lärarexamen i som innefattar svenska och musik i grundskolans tidigare år
 • Påbyggnadsutbildning med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att strukturera sitt arbete och driva processer framåt samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning och grundutbildning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling
Upplysningar 
Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43
Biträdande prefekt Fredrik Hansson, 040-665 72 07
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Övrigt

Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde är 20 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

 

Se annons i sin helhet på mau.se

Välkommen med din ansökan!